NASLOV OPERACIJE

Krepitev kompetenc, digitalizacija marketinga in izdelava digitalnih orodij za širitev na tuje trge.

NAMEN OPERACIJE

Namen operacije krepitev kompetenc, digitalizacija marketinga in izdelava digitalnih orodij za širitev na tuje trge. optimizacija E-poslovanja v podjetju Transport Grm je uvajanje inovativnega, najsodobnejšega in učinkovitega poslovnega modela v prakso, ki v podjetje prinaša hitro, varno in družbeno odgovorno opravljanje cestno tovornih storitev. S pridobitvijo novega programa smo si optimizirali administracijski del poslovanja in digitalizirali poslovanje med strankami in nami. Spletna stran in produktno prodajni video nam omogočata lažjo prepoznavnost na EU tržišču in služita kot odličen model trženja naše blagovne znamke! S krepitvijo kompetenc je podjetje pridobilo dodatno znanje, ki nam bo koristilo pri nadaljnjem poslovanju. 

ELEKTRONSKA IZMENJAVA MED PARTNERJI

S pridobitvijo E-portala, ki je bil izdelan na ključ smo tako digitalizirali celoten proces dela, povezali smo vodstvo podjetja, voznike in naročnike. E-portal nam omogoča kreiranje delovnih nalogov, ki jih vozniki prejmejo na mobilno aplikacijo, katero smo prav tako izdelali na ključ ter vodenje celotne flote vozil preko administracijskega portal. E-portal nam omogoča tudi direktno pošiljanje računov in  dokumentov do stranke. Strankam smo preko zunanje povezave omogočili tudi sledenje vozila v živo preko zemljevida, kar jim koristi pri organizaciji nakladov/razkladov. 

SPLETNA STRAN ZA TUJE TRGE

Z novo spletno stranjo v dveh tujih jezikih bomo lahko učinkovito nastopali na tujih trgih. Spletna stran vsebuje vse podatke in informacije, ki jih potrebuje naročnik naših storitev. Potencialnim strankam bomo omogočili hitri kontakt s podjetjem, spletna stran pa bo povezana tudi z družbenimi omrežji. Spletna stran vsebuje tudi razširjen obrazec za naročilo prevoza, kar naročnikom omogoča direkten vnos realni podatkov na podali katerih nato v podjetju Grm d.o.o. greneirajo ponudbo. Spletno stran omogoča tudi pogovor v živo z vodstvom podjetja Grm d.o.o.

DIGITALIZACIJA NASTOPOV NA SEJMIH

Podjetje se bo udeležilo mednarodnega sejma EUROPAGES, kjer se bo lahko predstavilo širši javnosti. V tem ukrepu  smo s pomočjo zunanjega izvajalca izdelali interaktivni katalog in virtualno pisarno 360°, ki omogoča vsem potencialnim strankam ogled podjetja v zunanjosti in notranjosti. 

Z udeležbo na mednarodnem sejmu bo podjetje pridobilo prepoznavnost in  še večjo likvidnost na tujem trgu.

PRODUKTNI – PRODAJNI VIDEO

S produktno prodajnim videom želimo predstaviti naše podjetje in naš način dela. Video bo namenjen oglaševanju in predstavitvam na sejmih in družbenih omrežjih, prav tako bo video vključen na spletno stran.

KREPITEV KOMPETENC/USPOSABLJANJA

Skladno z digitalizacijo, avtomatizacijo in nadgradnjo e-poslovanja je potrebno vodstvo in zaposlene ustrezno informirati in nadgraditi njihovo znanje, da bodo lahko svoje delovne naloge izvajali čim bolj optimalno. Usposabljanje je bilo usmerjeno v:  industrija 4.0, učinkoviti procesi ustvarjanja vrednosti, novi modeli ter orodja za izvoz, vzpostavljanje digitalnih delovnih mest, predstavitev prednosti odprtih podatkov in storitev, brezpapirno poslovanje, prilagajanje novi regulativi, varnost in riziki digitalizacije, internet of things. in primere dobre prakse na zadevnem področju.

Cilj naložbe

Cilj aktivnosti je podjetju povečati dodano vrednost z uporabo digitalnih orodji in znanja s katerimi lahko kompetentno dohitijo/prehitijo konkurenco in se predstavijo potencialnim strankam iz cele Evrope.

Finanzielle Unterstützung

Die Investition wird durch die Republik Slowenien und die Europäische Union kofinianziert, aus dem Kohasionsfonds/dem Europäische Founds fur regionale Entwicjklung/dem Europaischen Socialfounds.
 www.eu-skladi.si